Được thành lập vào những năm 2000, Fortis là một công ty sản xuất và kinh doanh có kinh nghiệm chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh van bướm, van cổng, van một chiều, van cầu và các loại van khác.