Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Van Fortis Thiên Tân

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi

Khu công nghiệp Guaizi Gou, thị trấn Xiaozhan, huyện Jinnai, Thiên Tân của Trung Quốc.

Điện thoại: + 86-22-88529757

Fax: + 86-22-88818118