ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនធានធានជីនហ្វសស៉្បាក់ខូអិលធីឌី

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង

តំបន់ហ្គូហ្សីជីហ្គូឥន្ទនថោនទីប្រជុំជនស៊ាវហ្សានស្រុកជីនណៃខេត្តធានជីននៃប្រទេសចិន។

ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-២២-៨៨៥២៩៧៥៧

ទូរសារ៖ + ៨៦-២២-៨៨៨១៨១១៨