Fortis ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เป็น บริษัท การผลิตและการค้าที่มีประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการขายวาล์วผีเสื้อวาล์วประตูวาล์วตรวจสอบวาล์วโลกและวาล์วอื่น ๆ