Основана през 2000-те години, Fortis е опитна производствена и търговска компания, специализирана в научноизследователската и развойна дейност, производството и продажбите на пеперуден клапан, затворен клапан, възвратен клапан, глобус и други клапани.