2000-იან წლებში დაარსებული Fortis არის გამოცდილი საწარმოო და სავაჭრო კომპანია, რომელიც სპეციალიზირებულია Butterfly სარქვლის, კარიბჭის სარქვლის, გამშვები სარქვლის, გლობალური სარქვლის და სხვა სარქველების კვლევასა და განვითარებაში, წარმოებასა და გაყიდვებში.