2000-ci illərdə qurulan Fortis, Kelebek klapan, qapı klapanı, çek klapanı, kürə klapanı və digər klapanların tədqiqi və inkişafı, istehsalı və satışı sahəsində ixtisaslaşmış təcrübəli bir istehsal və ticarət şirkətidir.