കമ്പനി വാർത്തകൾ

  • ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവ് പ്രവർത്തന തത്വം

    ഇടത്തരം ഒഴുക്ക് തുറക്കാനോ അടയ്ക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ 90 ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നതിന് ഡിസ്ക് തരം തുറക്കുന്നതും അടയ്ക്കുന്നതുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം വാൽവാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവ്. ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവ് ഘടനയിൽ ലളിതമല്ല, വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാണ്, ഭാരം കുറവാണ്, മെറ്റീരിയൽ ഉപഭോഗം കുറവാണ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാണ്, ഡ്രൈവിംഗിൽ ചെറുതാണ് ...
    കൂടുതല് വായിക്കുക